Rändernas riddare

Rändernas riddare är lärarens webbplats för att ta upp trafiksäkerhet med barn i förskoleundervisningen och lågstadiet.

Barnens uppmärksamhet av trafiksäkerheten kan främjas med ett positivt sätt med olika uppgifter och lekar. Du kan plocka upp de uppgifter som du vill använda från webbplatsen eller fördjupa innehållet som ett större projekt.

Recept för trafiksäkerhetsstund:

1. Läs eller lyssna på Berättelsen.

2. Lyssna och sjung Huvudlåten.

3. Följ upp med Att diskutera från Uppgifter.

4. Ge barnen något Att syssla med från Uppgifter.

5. Fördjupa innehållet med material från  Trafikskyddet.

6. Be barnen diskutera trafiksäkerheten och skolvägen hemma med sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Kvicke Kurreson och Gösta Grymt

© Minna Riikka Järvinen

Lyssna på Sås och Kopps låt Kottar i Karburatorn

raitaritari

tehtava-1 Att diskutera

  • Diskutera berättelsen om Kvicke Kurreson och Gösta Grymt tillsammans.
  • Vad kunde har hänt Kvicke?
  • Varför hände olyckan inte? Vem förhindrade olyckan?
  • Vem eller vad var Gösta Grymt?
  • Hurdan hade Gösta varit som kulting? Hur hade Gösta förändrats? Hurdan hade han blivit?
  • Vad berättade Gösta om vildsvinsungarnas vana att springa? Varför är det farligt både för smågrisar och människobarn?
  • Hur kan man bli Rändernas Riddare?
  • Vilka två dygder nämns i berättelsen?
  • Varför måste man behärska både trafikreglerna och hjärtats dygder?
  • Vilka andra dygder kommer ni att tänka på? Vilka, tycker ni, är de viktigaste?

tehtava-2Att syssla med

Litteratur och bildkonst: Hur kunde berättelsen fortsätta? Be barnen att rita eller skriva en fortsättning på handlingen. Berättelsen kan fortsättas genom att läsa eller visa de handlingar som barnen har skapat, till exempel en ny berättelse i veckan. Efter det kan ni på nytt diskutera händelserna med barnen.

Musik och bildkonst: Hur låter barnens egen vers av låten Kottar i karburatorn? Hitta på en egen version och ladda opp den på skolans webbsida eller t.ex. i SoundCloud och dela den på Rändernas Riddares FB-sida.

Naturvetenskap: Ta reda på mera om djuren som fanns med i berättelsen. Hurdana är vildsvinsungar? Diskutera barnens observationer av djurens beteende. Varför hamnar djurungar, till exempel harpaltar och unghjortar, ofta i trafikolyckor?

Idrott: Hur ser olika bollidrottsgrenarnas domartröjor ut? Vilka grenar kan man utöva i skogen? Hitta på hurdant berättelsens  ”vildsvinslöpning” eller ”ekkorridrott” kunde vara och testa i en trygg omgivning. Ni kan till och med skapa en parkourbana i idrottsalen för att öva på olika skogsdjursgrenar. Kom i håg att göra en dans till Sås och kopps låt!

Sociala kompetenser: Diskutera i gruppen om de hjärtats dygder som är viktigast just för er. Ni kan nämna fyra eller fem dygder. Följ upp varje vecka hur barnen har efterlevt dygderna som tagits upp i gruppen. Ge hjärtan till varandra som en symbol och gåva för efterföljda dygder. Skapa en vapensköld med hjärtan som en gåva till de barn som har efterföljt dygderna under hela läsåret. Den här uppgiften kan ni också använda på arbetsplatsen, till exempel i lärarrummet. Om ni vill,  kan ni kombinera den här uppgiften med utdelningen av Solskensstatyn i er skola.

Delta i Trafikskyddets kampanj för övergångsvägarnas säkerhet. Kampanjen finns tyvärr bara på finska.

Mer material angående trafiksäkerheten som lämpar sig för lågstadie-elever fås från Trafikskyddet.

liikennevalot

Till föräldrar och vårdnadshavare

Hej föräldrar och vårdnadshavare!

Ni kan diskutera om trafiksäkerheten och speciellt om skolvägen hemma med ert barn. Hurdana saker och ställen finns det längs med skolvägen? Hurdana fordon kan barnet möta på trottoaren? Hurdana övergångsställen och annat som barnet borde lägga märke till finns på vägen?

Lyssna hemma tillsammans med barnet på berättelsen om Kvicke Kurreson och Gösta Grymt som uppläses av Hjallis Harkimo. Berättelsens mamma har sett till att hennes barn kan sin skolväg, och har övat sig att undvika faror så gott som möjligt. Hurdana ställen borde ditt barn vara uppmärksam på längs med skolvägen?

 

Bekanta er med Liikenneturvas brev till föräldrar.

Ni kan också engagera er i trafiksäkerheten genom att delta i Trafikskyddets kampanj ”Sinä teet suojatien”.

raitaritarit-vanhemmille

Rändernas riddare i Facebook och Twitter

Följa upp på Rändernas riddare i Facebook.

raitaritarit-orava-puussa