Raitaritarit -sivusto on opettajan työväline liikenneturvallisuuden käsittelemiseen esi- ja alkuopetusikäisten lasten ja alakoululaisten kanssa.

Tehtävien ja työohjeiden kautta voidaan vahvistaa lasten tietoisuutta liikenneturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä lämpimällä ja positiivisella tavalla. Sivustolta voit koota haluamasi tehtäväpaketin tai syventää liikenneturvallisuuden käsittelyä ilmiölähtöiseksi projektiksi.

Resepti opetustuokion kokoamiseen:

1. Lukekaa tai kuunnelkaa Tarina

2. Kuunnelkaa ja laulakaa Tunnusbiisi

3. Käykää läpi Tehtävät -osasta Juteltavaa

4. Anna lapsille tekemistä Tehtävien Puuhattavaa -osasta

5. Syvennä halutessasi Liikenneturvan aineistoilla

6. Anna kotiläksyksi tehtävä jutella vanhempien kanssa vaaranpaikoista Vanhemmille -osan perusteella

vanhemmille

Vili Kurrenpoika ja Kyösti Karju

© Minna Riikka Järvinen

 

tunnusbiisi

Kuuntele Raitaritareiden tunnusbiisi

© Kaisaniemen koulun oppilaat

raitaritari

vanhemmille

tehtava-1 Juteltavaa

Jutelkaa Kyösti Karjun ja Vili Kurrenpojan tarinasta.

 • Mitä Vilille oli tapahtua?
 • Kenen ansiota oli, että onnettomuudelta vältyttiin?
 • Kuka tai mikä oli Kyösti Karju?
 • Millainen Kyösti oli ollut nuorena? Miten se oli muuttunut?
 • Mitä Kyösti kertoi villisianporsaiden tavasta juosta? Miksi tämä on vaarallista niin possuille kuin ihmisille?
 • Miten Raitaritariksi voi kasvaa?
 • Mitä ovat tarinassa mainitut sydämen hyveet?
 • Miksi sääntöjen lisäksi on hallittava sydämen hyveitä?
 • Mitä voisivat olla muut, avoimeksi jäävät hyveet? Mitä te pidätte tärkeinä?

tehtava-2Puuhattavaa

 • Kirjallisuus ja kuvataide: Kuinka tarina voisi jatkua? Piirtäkää tai kirjoittakaa seuraavat juonenkäänteet. Tarinaa voi jatkaa lukemalla tai näyttämällä lasten tuottamia vaihtoehtoisia jatkotarinoita vaikkapa yhden viikossa ja sen jälkeen keskustella uudelleen lasten kanssa tapahtumista.
 • Musiikki ja kirjallisuus: Millainen on teidän luokkanne tai koulunne oma säkeistö Raitaritarit-lauluun? Tehkää, laulakaa ja tallentakaa säkeistönne koulun kotisivulle tai esim. SoundCloudiin, ja jakakaa se Raitaritarit FaceBook-sivulle.
 • Luonnontieto: Tutustukaa tarinassa mainittuihin eläimiin. Millaisia ovat villisian porsaat? Jutelkaa lasten eläinten käyttäytymiseen liittyvistä havainnoista. Miksi eläimet, kuten esimerkiksi ketunpojat ja kauriit, joutuvat usein liikenneonnettomuuksiin?
 • Liikunta: Millaisia ovat eri palloilulajien erotuomaripaidat? Millaisia liikuntalajeja metsässä voi harrastaa? Kokeilkaa turvallisessa ympäristössä, millaista on tarinan possujuoksu. Millaista liikuntaa oravan elämään kuuluu? Tehkää liikuntasaliin oravan parcour-rata, ja viettäkää hauska tunti. Älkää unohtako tehdä tunnusbiisiin sopivaa tanssia!
 • Sosiaaliset taidot: Keskustelkaa ryhmänne kanssa, mitkä ovat juuri sille tärkeimmät sydämen hyveet. Voitte nimetä neljä tai viisi hyvettä. Seuratkaa viikottain, miten nämä hyveet ovat toteutuneet ryhmässänne. Antakaa hyveiden toteutumisesta toisillenne sydämiä. Suunnitelkaa sydänvaakunakilpi annettavaksi niille, jotka koko ryhmän mielestä ovat koko lukukauden/lukuvuoden ajan noudattaneet hyveitä. Tämä tehtävä soveltuu toteutettavaksi myös koulun työyhteisön kesken. Voitte halutessanne käyttää palkitsemiseen myös Hymy-veistoksia.
 • Osallistukaa Liikenneturvan kampanjaan suojatieturvallisuuden parantamiseksi
 • Lisää liikenneturvallisuuteen liittyvää alakoululaisille soveltuvaa aineistoa on myös Jalankulkijan kortti

liikennevalot

vanhemmille

Vanhemmille

Hei vanhemmat ja huoltajat!

Voitte jutella lapsen kanssa kotona liikenneturvallisuudesta, ja erityisesti lapsenne koulumatkaan liittyvistä asioista. Millaisia asioita ja paikkoja lapsenne kohtaa omalla koulutiellään? Millaisia kulkuvälineitä liikkuu esimerkiksi jalkakäytävillä? Millaisia tienylityksiä ja huomioitavia asioita matkalla on?

Kuunnelkaa Hjallis Harkimon lukema tarina Kyösti Karjusta ja Vili Kurrenpojasta kotona yhdessä lapsenne kanssa. Tarinan äiti on harjoittanut lastaan koulutien vaaranpaikkojen hallitsemiseen. Millaisia vaaranpaikkoja sinun lapsesi tulisi huomata omalla koulutiellään? Miten häntä voisi valmentaa turvalliseen koulutiehen?

Liikenneturva on laatinut teille kirjeen, johon voitte tutustua.

Voitte myös itse sitoutua suojatieturvallisuuteen osallistumalla Liikenneturvan kampanjaan.

raitaritarit-vanhemmille

vanhemmille

Raitaritarit Facebookissa ja Twitterissä

Osallistu keskusteluun Facebookin ryhmässä Raitaritarit – Rändernas riddare. Twitter-tunniste on #raitaritarit.

raitaritarit-orava-puussa